a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

© 2018 Qode Interactive, All Rights Reserved

Poteškoće s instalacijom aplikacije? (HR)

Poteškoće s instalacijom aplikacije? (HR)

Ukoliko imate poteškoća s instalacijom aplikacije na vaš mobilni uređaj, pokušajte slijediti ove upute. Nadamo se da će vam pomoći.

Upute za Android uređaje

Koraci za rješavanje problema s instalacijom:

  1. Verzija Androida treba biti minimalno 10. Ako imate uređaj na kojem se Android ne može nadograditi službeno, možete pokušati neke od neslužbenih načina nadogradnje, ako su uopće dostupni za vaš uređaj, koje mogu a ne moraju uspjeti. Termini koje trebate potražiti na webu su “android rooting”, “install pure Android on my phone”, “update Android on old phone” i slični. Kod ovakvog neslužbenog postupka postoje veliki rizici da će nešto poći krivo i proizvođači uređaja ne preporučuju da se to radi.
  2. Uređaj mora imati odgovarajući AR hardver i drivere (Google ARCore). Popis uređaja koji imaju odgovarajući AR hardver se nalazi na ovoj adresi. Ako vaš uređaj nije na ovom popisu, možete pokušati na neslužbeni način instalirati “Google Play Services for AR” ili “ARCore”.
  3. Uređaj mora moći pristupiti Google Play Store. Jedan od mogućih razloga koji mogu otežati ovu instalaciju je ako uređaj ne podržava uslugu Google Play Store (što je slučaj kod nekih modela kineskih proizvođača). U tom slučaju, jedino što vam preostaje je pokušati pronaći kako instalirati ovu podršku tako da potražite na webu “install arcore on unsupported devices” i slične upite.

Ako je uređaj na popisu podržanih uređaja (bitan je baš točan naziv i broj modela), te ima pristup na Google Play Store, i možete instalirati “Google Play Services for AR”, javite nam se na info@equinox.vision s točnim nazivom i brojem modela uređaja, možda uspijemo pronaći što je pošlo krivo. Ako ne, jedino što preostaje je potražiti na forumima proizvođača i dokumentaciji uz uređaj neke naznake zašto je podrška za AR isključena na vašem uređaju.